สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: 4-เมทิล อะมิโนเรกซ์ (4-METHYL AMINOREX)
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
2-Oxazolamine, 4,5-dihydro-4-methyl-5-phenyl-, (4R,5R)- [CAS: 10189-63-6]
2-Oxazolamine, 4,5-dihydro-4-methyl-5-phenyl-, (4S,5S)- [CAS: 27780-30-9]
2-Oxazolamine, 4,5-dihydro-4-methyl-5-phenyl-, (4R,5S)- [CAS: 27780-31-0]
4-METHYL AMINOREX [CAS: 3568-94-3]
2-Oxazolamine, 4,5-dihydro-4-methyl-5-phenyl-, (4S,5R)- [CAS: 75493-87-7]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48431602
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546