สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: Dinitro-ortho-cresol (DNOC) and its salts (such as ammonium salt, potassium salt and sodium salt)
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
4,6-Dinitro-o-cresol, potassium salt [CAS: 5787-96-2]
DNOC, sodium salt [CAS: 2312-76-7]
Dinitro-o-cresol [CAS: 534-52-1]
4,6-Dinitro-o-cresol, ammonium salt [CAS: 2980-64-5]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340938
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546