สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: Mercury compounds, including inorganic mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
2-{(Ethylmercurio)thio}benzoic acid sodium salt [CAS: 54-64-8]
Mercury (II) acetate [CAS: 1600-27-7]
Mercury bichloride [CAS: 7487-94-7]
Mercuric oxide [CAS: 21908-53-2]
Phenylmercury chloride [CAS: 100-56-1]
Phenylmercury hydroxide [CAS: 100-57-2]
Phenylmercuric Acetate [CAS: 62-38-4]
Phenylmercuric oleate [CAS: 104-60-9]
Mercury compounds [CAS: -]
Mercurous chloride [CAS: 7546-30-7]
Phenylmercuric nitrate [CAS: 55-68-5]
methylmercury acetate [CAS: 108-07-6]
methylmercury benzoate [CAS: 3626-13-9]
mercury naphthenate [CAS: 1336-96-5]
mercury oleate [CAS: 1191-80-6]
mercury pentanedione [CAS: 14024-55-6]
mercury phenate [CAS: 588-66-9]
methylmercury 8-quinolinolate [CAS: 86-85-1]
cyano(methylmercuric)guanidine [CAS: 502-39-6]
2-(Acetoxymercuric)ethanol phenylmercuric lactate [CAS: 4665-55-8]
hydroxymercuri-o-nitrophenol [CAS: 17140-73-7]
methylmercury hydroxide [CAS: 1184-57-2]
methylmercury 2,3 dihydoxypropyl mercaptide [CAS: 2597-95-7]
N-(phenylmercuric urea [CAS: 2279-64-3]
phenylmercuric ammonium acetate [CAS: 53404-67-4]
phenylmercuric ammonium propionate [CAS: 53404-68-5]
phenylmercuric borate [CAS: 102-98-7]
phenylmercuric carbonate [CAS: 53404-69-6]
phenylmercuric dimethyldithiocarbamate [CAS: 32407-99-1]
phenylmercuric-2-ethylhexonate [CAS: 13302-00-6]
phenylmercuric formamide [CAS: 22894-47-9]
phenylmercuric-8-quinolinate [CAS: 26114-17-0]
phenylmercuric lactate [CAS: 122-64-5]
phenylmercuric monoethanol ammonium acetate [CAS: 5822-97-9]
phenylmercuric monoethanol ammonium lactate [CAS: 53404-70-9]
phenylmercuric napthenate [CAS: 31632-68-5]
phenylmercuric propionate [CAS: 103-27-5]
phenylmercuric salicylate [CAS: 28086-13-7]
phenylmercuric thiocyanate [CAS: 16751-55-6]
phenylmercuric threthanolammonium lactate [CAS: 23319-66-6]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340900
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546