สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: Dustable powder formulations containing a combination of benomyl at or above 7%, carbofuran at or above 10% and thiram at or above 15%
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
Benomyl [CAS: 17804-35-2]
Thiram [CAS: 137-26-8]
Carbofuran [CAS: 1563-66-2]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45341013
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546