สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: Phosphamidon (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient/l)
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
Phosphamidon (mixed isomers) [CAS: 13171-21-6]
Phosphamidon (Z)-isomer [CAS: 23783-98-4]
Phosphamidon (E)-isomer [CAS: 297-99-4]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340959
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546