สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: Perfluorooctane sulfonic acid, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides and perfluorooctane sulfonyls
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
Ethylperfluorooctanesulfonamide [CAS: 4151-50-2]
Perfluorooctane sulfonic acid [CAS: 1763-23-1]
Perfluorooctylsulfonyl fluoride [CAS: 307-35-7]
1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, compd. with 2,2'-iminobis(ethanol) (1:1) [CAS: 70225-14-8]
Tetraethylammonium perfluoroctanesulfonate [CAS: 56773-42-3]
1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-methyl- [CAS: 31506-32-8]
Lithium perfluorooctane sulfonate [CAS: 29457-72-5]
Ammonium heptadecafluorooctanesulphonate [CAS: 29081-56-9]
Potassium perfluorooctanesulfonate [CAS: 2795-39-3]
1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonate (1:1) [CAS: 251099-16-8]
1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl- [CAS: 24448-09-7]
1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)- [CAS: 1691-99-2]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340962
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546