สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: Polybrominated Biphenyls (PBBs)
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
Hexabromobiphenyl [CAS: 36355-01-8]
Decabromobiphenyl [CAS: 13654-09-6]
Octabromodiphenyl [CAS: 27858-07-7]
Polybrominated biphenyls [CAS: 59536-65-1]
2-bromobiphenyl [CAS: 2052-07-5]
3-bromobiphenyl [CAS: 2113-57-7]
4-bromobiphenyl [CAS: 92-66-0]
Dibromobiphenyl [CAS: 92-86-4]
Hexabromobiphenyl [CAS: 59080-40-9]
Polybrominated biphenyls [CAS: 67774-32-7]
Octabromobiphenyl [CAS: 61288-13-9]
Tetrabromobiphenyl [CAS: 40088-45-7]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340921
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546