สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: Hexabromocyclododecane (HBCD) 
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
Hexabromocyclododecane [CAS: 25637-99-4]
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane [CAS: 3194-55-6]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340977
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546