สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether [CAS: 207122-15-4]
2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether [CAS: 207122-16-5]
2,2',3,3',4,5',6 heptabromodiphenyl ether [CAS: 446255-22-7]
2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether [CAS: 68631-49-2]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340987
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546