สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether [CAS: 5436-43-1]
2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether [CAS: 60348-60-9]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45341006
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546