SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่พิมพ์:  16/DEC/2004
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด:  07/APR/2004
รุ่น  2.0
มาจาก  91/155/EEC

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชี่อผลิตภัณฑ์ 2-PROPANOL, 99.9%, PRA GRADE
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 324086
บริษัท Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ # 65 271 1089
โทรสาร: 65 271 1571

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชี่อผลิตภัณฑ์CAS #EC noAnnex I เลขดัชนี
2-PROPANOL67-63-0200-661-7603-117-00-0
สูตร C3H8O
น้ำหนักโมเลกุล 60.1 AMU
ชื่อพ้อง Alcool isopropilico (Italian) *   Alcool isopropylique (French) *   Alcojel *   Alcosolve *   Avantin *   Avantine *   Combi-schutz *   Dimethylcarbinol *   Hartosol *   2-Hydroxypropane *   Imsol A *   Isohol *   isopropanol *   Isopropyl alcohol (ACGIH:OSHA) *   Iso-propylalkohol (German) *   IPS 1 (alcohol) *   Lutosol *   1-Methylethanol *   1-Methylethyl alcohol *   Petrohol *   PRO *   2-PROPANOL *   i-Propanol (German) *   n-Propan-2-ol *   sec-Propyl alcohol *   2-Propyl alcohol *   i-Propylalkohol (German) *   Spectrar *   Sterisol hand disinfectant *   Takineocol *   Virahol *   isopropanol

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อชี้บ่งสำหรับอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  ไวไฟสูง.  ระคายเคืองต่อตา.  ไอของสารอาจทำให้ซึมและง่วงนอน.

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดมสาร
  ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
  ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก.
เมื่อสารเข้าตา
  ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.
เมื่อกลืนกิน
  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

อุปกรณ์ผจญเพลิง
  เหมาะสม:   ละอองน้ำ.  Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
ความเสี่ยงเฉพาะ
  อันตรายเฉพาะ:   ของเหลวไวไฟ.  ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
  อันตรายจากการระเบิด:   ไอระเหยอาจเคลื่อนที่ไปในระยะทางที่ห่างไกลออกไปจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและย้อนกลับมาติดไฟ.  ภาชนะอาจระเบิดเมื่อโดนไฟ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
  สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.
วิธีเฉพาะสำหรับผจญเพลิง
  ใช้ละอองน้ำเพื่อทำให้ภาชนะซึ่งถูกไฟเผาเย็นลง.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
  อพยพคนออกจากบริเวณ.  ปิดแหล่งกำเนิดประกายไฟทุกแหล่ง.  ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
  คลุมด้วยปูนขาวแห้ง, ทราย, หรือโซดาแอช.  เก็บในภาชนะที่ปิดโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟและเคลื่อนย้ายออกสู่ที่โล่ง.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร
  คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป.  ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
  สภาวะสำหรับการเก็บ:   ปิดให้สนิท.  เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ.  เก็บในที่แห้งและเย็น.  ใช้และเก็บภายใต้ไนโตรเจน.

.
สิ่งที่ต้องมีเป็นพิเศษ:
  ใช้งานและเก็บภายใต้แก๊สเฉื่อย.  สารดูดความชื้น.

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม
  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.  ใช้เครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟ.  ต้องมีเครื่องระบายอากาศ.
สุขลักษณะทั่วไป
  ถอดและล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนทันที.  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
ขีดจำกัดการระเบิด
ประเทศแหล่งที่มาประเภทค่า
โปแลนด์ NDS900 MG/M3
โปแลนด์ NDSCh1200 MG/M3
โปแลนด์ NDSP-
ขีดจำกัดการระเบิด - เดนมาร์ก
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  H
TWA490 mg/m3  200 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - เยอรมันนี
แหล่งที่มาชนิดค่า
TRGS 900
ข้อสังเกต:  4
ข้อสังเกต:  Y
OEL500 MG/M3
ขีดจำกัดการระเบิด - นอร์เวย์
แหล่งที่มาชนิดค่า
 OEL245 mg/m3  100 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - สวีเดน
แหล่งที่มาชนิดค่า
 LLV (Level350 mg/m3  150 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - สวิสเซอร์แลนด์
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  C M
OEL490 mg/m3  200 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - อังกฤษ
แหล่งที่มาชนิดค่า
OELOEL999 mg/m3  40 ppm
OELSTEL1,250 mg/m3  500 ppm
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันทางเดินหายใจ:   เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
  การป้องกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
  การป้องกันดวงตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก
  สถานะทางกายภาพ:   ของเหลว สี:  ไม่มีสี
สมบัติ ค่า ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอชN/A 
จุดเดือด/ข่วงการเดือด81 - 83 oC   
จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว-89.5 oC   
จุดวาบไฟ12 oC  วิธี: ถ้วยปิด
ความไวไฟN/A 
อุณหภูมิลุกติดไฟด้วยตนเอง399 oC   
สมบัติออกซิไดซ์N/A 
สมบัติการระเบิดN/A 
ขีดจำกัดการระเบิดต่ำกว่า: 2.5 % 
 สูงกว่า: 12 % 
ความดันไอ33 mmHg20 oC  
ถพ./ความหนาแน่น0.785 g/cm3 
สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนLog Kow: 0.05 
ความหนืด2.27 Pas20 oC  
ความหนาแน่นของไอ2.1 g/l 
ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัวN/A 
อัตราการระเหย3 
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มก้อน (bulk density)N/A 
อุณหภูมิสลายตัวN/A 
สัดส่วนของตัวทำละลายN/A 
สัดส่วนของน้ำ0.003 % 
แรงตึงผิว20,800 mN/m25 oC  
การนำไฟฟ้าN/A 
ข้อมูลเบ็ดเตล็ดN/A 
การละลายการละลายน้ำ:  สมบูรณ์ 

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร
  เสถียร:   เสถียร.
  สภาวะที่ทำให้เกิดความไม่เสถียร:   อาจเกิดเปอร์ออกไซด์ที่ไม่ทราบความเสถียรแน่ชัดได้.
  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   ตัวออกซิไดซ์,  กรด,  แอซิดแอนไฮไดรด์,  เฮโลเจน,  อะลูมินัม.
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คาร์บอนมอนอกไซด์,  คาร์บอนไดออกไซด์.
โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย
  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

หมายเลข RTECS: NT8050000
พิษเฉียบพลัน
  LDLO
ทางปาก
ผู้ชาย
5272 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  โคม่า.  หลอดเลือด:  ไม่พบการลดลงของ BP ใน autonomic section.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  อาการบวมน้ำที่ปอดแบบเรื้อรัง.
LDLO
ทางปาก
คน
3570 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  โคม่า.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  กดการหายใจ.  ระบบทางเดินอาหาร:  คลื่นไส้ อาเจียน.

LD50
ทางปาก
หนู rat
5045 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การเปลี่ยนแปลงเวลานอน (รวมถึงเปลี่ยนกิริยาตอบสนองฉับพลันต่อแสง).  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการง่วงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).

LC50
การสูดดม
หนู rat
16,000 ppm
8H

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนู rat
2735 MG/KG

LD50
ในหลอดเลือดดำ
หนู rat
1088 MG/KG

LD50
ทางปาก
หนู mouse
3600 MG/KG
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การเปลี่ยนแปลงเวลานอน (รวมถึงเปลี่ยนกิริยาตอบสนองฉับพลันต่อแสง).  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการง่วงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนู mouse
4477 MG/KG

LD50
ในหลอดเลือดดำ
หนู mouse
1509 MG/KG

LD50
ทางปาก
กระต่าย
6410 mg/kg

LD50
ผิวหนัง
กระต่าย
12800 mg/kg

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
กระต่าย
667 MG/KG

LD50
ในหลอดเลือดดำ
กระต่าย
1184 MG/KG

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนูตะเภา
2560 mg/kg

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนูแฮมสเตอร์
3444 MG/KG
ข้อมูลด้านการระคายเคือง
  ผิวหนัง
กระต่าย
500 mg
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองอย่างอ่อน

ดวงตา
กระต่าย
100 mg
ข้อสังเกต:  ระคายเคืองอย่างรุนแรง

ดวงตา
กระต่าย
10 mg
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองปานกลาง

ดวงตา
กระต่าย
100 mg
24H
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองปานกลาง
ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร
  สามารถทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำหน้าที่ลดลงได้.  การได้รับสารเป็นเวลานานสามารถก่อให้เกิด:  คลื่นไส้ ปวดหัว และอาเจียน.  ทำให้ง่วงซึม.  ง่วงนอน.  เท่าที่ทราบ ยังไม่มีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี, ทางร่างกาย, และทางพิษวิทยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน.
วิถีทางที่ได้รับสาร
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   ทำให้เกิดความระคายเคืองผิวหนัง.
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง.
  การสัมผัสทางตา:   ทำให้เกิดความระคายเคืองต่อดวงตา.
  การสูดดม:   อาจเป็นอันตรายหากสูดดม.  สารนี้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน.
  การกลืนกิน:   อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน.
ข้อมูลของอวัยวะเป้าหมาย
  ประสาท.  ไต.  ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด.  G.I.  ระบบ.  การได้รับสารนี้มากเกินไปอาจทำให้ผลต่อตับอย่างไม่รุนแรงและย้อนกลับได้.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อมะเร็ง
  ผล:  สารนี้ถูกรายงานว่าเป็นหรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่ไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็ง ตามการแบ่งประเภทของ IARC, OSHA, ACGIH, NTP, หรือ EPA.
รายชื่อสารก่อมะเร็งของ IARC
  ลำดับ:   กลุ่ม 3
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อการกลายพันธุ์
  หนู rat
1030 UG/M3/16W-I
การสูดดม
การวิเคราะห์ทาง cytogenetic
การได้รับแบบเรื้อรัง - ก่อวิรูป
  สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  8 GM/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (ยกเว้นการเสียชีวิต เช่น ทารกในครรภ์มีลักษณะแคระแกรน).

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  32400 UG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (26 สัปดาห์ ก่อนตั้งครรภ์)
ผล:  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  การตายของทารกในครรภ์.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  3500 PPM/7H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (1-19 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (ยกเว้นการเสียชีวิต เช่น ทารกในครรภ์มีลักษณะแคระแกรน).

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  7000 PPM/7H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (1-19 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายต่อระบบสืบพันธุ์
  สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  11340 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (45 วัน ก่อนตั้งครรภ์)
ผล:  ผลต่อมารดา:  ประจำเดือนเลื่อน หรือมาผิดปกติ.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  5040 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (1-20 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  ขนาดของครอก (ได้แก่จำนวนตัวอ่อนต่อครอก; นับก่อนคลอด).

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  3500 GM/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (ตกทอดสู่ลูกหลานหลายรุ่น)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  Mating performance (ได้แก่จำนวนตัวเมียที่ได้รับสเปิร์มต่อจำนวนตัวเมียที่ผ่านการผสมพันธุ์ หรือจำนวนการผสมพันธุ์ต่อจำนวนครั้งของการติดสัด).

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  10000 PPM/7H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (1-19 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายก่อนการปลูกถ่าย (เช่นการลดของจำนวนสื่งปลูกถ่ายต่อเพศเมีย; จำนวนสิ่งที่ปลูกถ่ายรวมต่อ corpora lutea).  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  การตายของทารกในครรภ์.

สปีชี่:  กระต่าย
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  6240 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-18 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อมารดา:  ผลกระทบอื่นๆ.

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลทางการเป็นพิษเชิงนิเวศวิทยา
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   Pimephales promelas (Fathead minnow)
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   9,640 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   EC50 Daphnia
  สปีชี่:   Daphnia magna
  ระยะเวลา:   24 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   5,102 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   EC50 สาหร่าย
  สปีชี่:   Scenedesmus subspicatus
  ระยะเวลา:   72 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   > 2,000 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   EC50 สาหร่าย
  ระยะเวลา:   24 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   > 1,000 mg/l

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

การกำจัดสาร
  ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  เผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (afterburner) และเครื่องฟอก (scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง.  ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น.

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

RID/ADR
  UN#:   1219
  ประเภท:   3
  PG:   II
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   ไอโซโพรพานอล
หมายเลข IMDG
  UN#:   1219
  ประเภท:   3
  PG:   II
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   ไอโซโพรพานอล
  มลภาวะต่อทะเล:   ไม่
  มลภาวะต่อทะเลขั้นรุนแรง:   ไม่
IATA
  UN#:   1219
  ประเภท:   3
  PG:   II
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   ไอโซโพรพานอล
  การบรรจุแบบป้องกันอันตรายจากการสูดดมกลุ่มที่ 1:   ไม่

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การจำแนกประเภท และการติดฉลากตามคำสั่งของ EU
  เลขดัชนีจาก ANNEX I:   603-117-00-0
  NOTA:   C
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   F Xi
ไวไฟสูง.  สารที่ทำให้ระคายเคือง.
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   11 36 67
ไวไฟสูง.  ระคายเคืองต่อตา.  ไอระเหยอาจทำให้วิงเวียนศีรษะและง่วงนอน.
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   7 16 24/25 26
ปิดภาชนะให้แน่นสนิท.  เก็บให้ห่างจากแหล่งที่จะทำให้เกิดการจุดติดไฟ - ห้ามสูบบุหรี่.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.  ในกรณีที่เข้าตา, ให้ใช้น้ำปริมาณมากล้างออกทันที และปรึกษาแพทย์.
ข้อมูลเฉพาะของประเทศ
เยอรมนี
  WGK:  1
สวิสเซอร์แลนด์
  ประเภทความเป็นพิษของสวิสเซอร์แลนด์:   FREI
นอร์เวย์
  ติดฉลากสำหรับตัวทำละลายอินทรีย์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 ลิตรหรือมากกว่า.
  YL-group ลูกบาศก์เมตรต่อลิตร:   4514
  YL-group:   5
  วลีเกี่ยวกับความเสี่ยง:   20
เป็นอันตรายเมื่อสูดดม.
  วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย:   38 42 210
ในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ, ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม.  ระหว่างการรมควัน/ฉีดพ่นละออง ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสม.  ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบอากาศอัดหรือแบบท่ออากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่จำกัด.

หมวดที่ 16 - ข้อมูลอื่นๆ

การรับประกัน
  เป็นที่เชื่อว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพึงใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น.  ข้อความในเอกสารนี้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ์.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไม่รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสัมผัสสารข้างต้น.  ให้ดูหน้าหลังของใบส่งของหรือแผ่นการบรรจุสารสำหรับข้อความเพิ่มเติมและข้อกำหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตให้สำเนาไม่จำกัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น.  ไม่ให้ใช้เป็นยา ในบ้านเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย