สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
ผลกระทบของระเบียบของสหภาพยุโรปต่ออุตสาหกรรมเซรามิกและแก้วไทย
สถานที่ประชุม: ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 15 ธันวาคม 2549 เวลา 09:00-16:00น.
ดาวน์โหลด:
ระเบียบของสหภาพยุโรปและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย
โดย รดาวรรณ ศิลปโภชากุล
การสร้างการยอมรับสินค้า
โดย เอกนิติ รมยานนท์
การอภิปรายวิสัยทัศน์การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
โดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร
การอภิปรายวิสัยทัศน์การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
โดย มานะ บรรณากุลพิพัฒน์
การอภิปรายวิสัยทัศน์การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
โดย ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340904
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546