สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
สถานที่ประชุม: ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เซ็นจูรี่ ปาร์ค
วันที่ประชุม: 12 เมษายน 2550 เวลา 8.30 – 13.00 น.
ดาวน์โหลด:
กำหนดการประชุมระดมข้อคิดเห็น
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมระดมข้อคิดเห็น
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340903
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546