สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การอบรม/บรรยายที่รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก
การใช้ฐานข้อมูล Chemtrack เพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี/ผลิตภัณฑ์
สถานที่ประชุม: ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ประชุม: 30 เมษายน 2550 เวลา 9.30 - 16.00 น.
ดาวน์โหลด:
ฐานการจัดการความรู้ด้านสารเคมี
ประมวลเว็บไซต์ อย. และ www.chmetrack.org
การสร้างระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย
          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเรื่องการใช้ฐานข้อมูล Chemtrack เพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี/ผลิตภัณฑ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการสารเคมีในผลิตภัณฑ์ของประเทศที่มีภารกิจและเป้าหมายเดียวกันสามารถใช้ฐานข้อมูล Chemtrack  ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ  รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003378
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546