สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การอบรม/บรรยายที่รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานข่าวกรองโรคและภัยจากสารเคมี
เรื่อง การจำแนกประเภทสารเคมีและการสืบค้นฐานข้อมูล
สถานที่ประชุม: ห้องประชุม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่ประชุม: 2 - 6 กรกฎาคม 2550
ดาวน์โหลด:
การจำแนกประเภทสารเคมีและการสืบค้นฐานข้อมูล
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003370
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546