สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การอบรม/บรรยายที่รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก
การประชุมวิชาการประจำปี TIAC ครั้งที่ 6
เรื่อง ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี (Chemical Safety Platform)
สถานที่ประชุม: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่ประชุม: 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00 - 11.00น.
ดาวน์โหลด:
ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี (Chemical Safety Platform)
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340901
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546