สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
ห้องปฏิบัติการไทยไปสู่ OECD - GLP ได้หรือไม่
สถานที่ประชุม: ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 27 มีนาคม 2549 เวลา 12:30 - 17:00 น.
ดาวน์โหลด:
กำหนดการประชุม
แบบตอบรับการร่วมสัมมนา
แบบสอบถาม
GLP คืออะไร สำคัญอย่างไร
การแก้ปัญหากระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตด้วยองค์ความรู้ทางห้องปฏิบัติการ
การพัฒนาภาคี
การศึกษาสถานภาพห้องปฏิบัติการไทย
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340947
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546