สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การอบรม/บรรยายที่รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก
การสัมมนา Green Plastics กับมาตรฐานสารเคมี
เรื่อง REACH สำหรับผู้ประกอบการ ในห่วงโซ่พลาสติก
สถานที่ประชุม: โรงแรมแชงกรี-ลา
วันที่ประชุม: 25 กันยายน 2550
ดาวน์โหลด:
REACH สำหรับผู้ประกอบการในห่วงโซ่พลาสติก
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340930
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546