สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
การสัมมนา REACH : ระเบียบสารเคมีสหภาพยุโรป เรื่องใกล้หรือไกลของ Siam Cement Group
สถานที่ประชุม: ห้องประชุมบริษัทเครือซีเมนต์ไทย
วันที่ประชุม: 27 กุมภาพันธ์ 2550
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340929
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546