สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
เอกสารประกอบการประชุม เตรียมตัวเข้าสู่ระบบ REACH อย่างชาญฉลาด
สถานที่ประชุม: โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 25 - 26 มิถุนายน 2551
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340928
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546