สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
กฎหมาย REACH ไม่รู้ ไม่รอดแน่
สถานที่ประชุม: โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
วันที่ประชุม: 24 กรกฎาคม 2551
ดาวน์โหลด:
แนะนำกฎหมาย REACH และผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย
แกะรอย REACH
ข้อแนะนำการบริการจัดการ REACH เบื้องต้น
รายละเอียดและกำหนดการสัมมนา "กฎหมาย REACH ไม่รู้ ไม่รอดแน่ "
** ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว **
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ที่นี่
http://www.chemtrack.org/meeting-announce-20080724.aspสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับบุคคล / องค์กรที่ไม่เคยฟังสัมมนาเรื่อง REACH มาก่อน
เนื้อหาการสัมมนาจะตอบข้อสงสัย และข้อเข้าใจผิดของผู้ประกอบการ เช่น
- ไม่ได้ผลิตสารเคมี จึงไม่เกี่ยวกับ REACH
- ไม่ได้ส่งออกไป EU จึงไม่เกี่ยวกับ REACH
- เป็น SME ผลิตตามคำสั่งของผู้ประกอบการรายใหญ่ จึงไม่เกี่ยวกับ REACH
- ต้องดำเนินการตามกฎหมาย REACH อย่างไร


จัดโดย            ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม /
                     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย          
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785834
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546