สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
เอกสารการสัมมนา REACH : 4 เดือนสุดท้าย โอกาสของผู้ประกอบการไทย เข้าตลาด EU สามารถ download ได้แล้ว
สถานที่ประชุม: โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
วันที่ประชุม: 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2551
การสัมมนานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่เคยมีความรู้พื้นฐานเรื่องนี้มาก่อน และต้องการทำความเข้าใจหรือรับทราบข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติม

แบ่งการประชุมเป็น 2 วัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2251 - เป็นการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้และควรรู้ ในการปฏิบัติต่อกฎหมาย REACH เช่น ผลกระทบของกฎหมาย REACH ภาพรวมและกระบวนการของกฎหมาย REACH การจดทะเบียนล่วงหน้า และการส่งต่อข้อมูลสารเคมี เป็นต้น

วันที่ 1 สิงหาคม 2551 - เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 (ช่วงเช้า) - เรื่องการจำแนกสินค้าและการเรียกชื่อสารเคมีตามข้อกำหนดของกฎหมาย REACH เป็นสิ่งแรกที่ควรทราบเพราะจะได้ดำเนินการขั้นต่อไปอย่างถูกต้อง

กลุ่มที่ 2 (ช่วงบ่าย) - เรื่องการจัดทำบัญชีรายการสารเคมีซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมตัวต่อ REACH และการประเมินคุณภาพข้อมูล
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003399
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546