สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนา SDS
การอบรมเรื่อง SDS เอกสารสำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าอันตราย (สารเคมี/เคมีภัณฑ์) ทางอากาศ
สถานที่ประชุม: โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค
วันที่ประชุม: 4 มิถุนายน 2552 เวลา 8.30 - 12.00 น.
ดาวน์โหลด:
กำหนดการอบรม

ลงทะเบียนได้ที่ http://www.chemtrack.org/meeting-form-20090604.aspติดตามสถานะการลงทะเบียนได้ที่ http://www.chemtrack.org/meeting-check-20090604.asp
    “เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี” หรือ ที่รู้จักกันดีในภาษาอังกฤษว่า “Safety Data Sheet, SDS” หรือ “Material Safety Data Sheet, MSDS” เป็นเอกสารที่มีข้อมูลของสารเคมี ที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานการบรรจุและจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าอันตราย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าประเภทสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์อันตรายมีหน้าที่ต้องทำตามข้อกำหนดการขนส่ง เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีนี้ผู้ผลิตสารเคมีต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสารนั้นได้ทราบถึงความเป็นอันตรายและวิธีการป้องกัน แต่เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นเป็นเรื่องทางเทคนิค ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในเอกสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการนำไปใช้งาน สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าควรทราบ คือ

    - SDS หรือ MSDS คืออะไร มีแบบไหนบ้าง
    - สินค้าประเภทไหนบ้างที่ต้องมี SDS หรือ MSDS
    - จะสามารถหา SDS หรือ MSDS ได้จากที่ใด
    - มีข้อมูลอะไรบ้างอยู่ใน SDS หรือ MSDS
    - ข้อมูลอะไรใน SDS สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการขนส่ง

    ความรู้เกี่ยวกับ SDS หรือ MSDS จะทำให้ท่านสามารถทราบถึงความจำเป็นของการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ในเอกสาร และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการบรรจุสินค้า และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขนส่งได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถดำเนินการบรรจุและขนส่งสินค้าได้อย่างความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003441
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546