สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
REACH in Practice - Practical support for Exporters to Europe (การอบรม สำหรับผู้จะจดทะเบียนตาม REACH )
สถานที่ประชุม: The Tawana Bangkok Hotel
วันที่ประชุม: 22 - 23 มิถุนายน 2552
ดาวน์โหลด:
กำหนดการประชุม (training programme)
Venue : Tawana Radama, Bangkok Thailand
Date : 22 - 23 June 2009
Training programme : http://www.chemtrack.org/Meeting/F33-1.pdf

A theme for both days is to ensure that the non-EU exporter realises that there is a lot of the technical work that can be done by themselves and that the importer or Only Representative who is managing the registration does not have to do all the work.  

Although the topics for the two days are linked, each day is ‘stand alone’ and it is possible to attend either one of the days or both.  It is assumed that those attending have a basic understanding of the European REACH Regulation

For further information please contact Mr. Napatr Kunachitpimol
E-mail: napatr.k@chula.ac.th
Tel: 66 2 218 4251การอบรมนี้ ออกแบบให้เหมาะสำหรับผู้จะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย REACH โดยมีเนื้อหาการอบรมโดยสรุป ดังนี้

- ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน
- การหาข้อมูล
- การประเมินความเสี่ยง
- การจัดทำ Chemical Safety Report และ Exposure Scenario
- การทำงานกับ OR
- การต่อรองใน SIEF : ข้อมูล และค่าใช้จ่าย
- การสื่อสารในห่วงโซ่อุปทาน
- อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป  

การอบรมจัดขึ้น 2 วัน รู้ลึก รู้จริง  เปิดโอกาสให้ซักถาม โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 218 4251
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003437
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546