สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
อบรม "REACH กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
สถานที่ประชุม: ห้อง gamma ชั้น 2 โรงแรม Pullman ซอยรางน้ำ
วันที่ประชุม: 25 มีนาคม 2553
ดาวน์โหลด:
กำหนดการและรายละเอียดการอบรม
แผนที่โรงแรม pullman
 ตรวจสอบการลงทะเบียนได้ที่
http://www.chemtrack.org/Meeting-Check-20100325.asp

เต็มแล้ว ! แต่หากท่านต้องการสำรองที่ (waiting list) กรุณาติดต่อ 02 218 4251

 รับจำนวนจำกัด รอบละไม่เกิน 20 ท่าน !!

- อะไรคือ "ผลิตภัณฑ์" และ "intended release"
- ต้องจดทะเบียนหรือไม่   จดแจ้งคืออะไร
- Substance of Very High Concern, SVHC
- Candidate List of Substances for Authorisation
- 0.1 %w/w และวิธีทดสอบ
- การสื่อสารกับลูกค้า


 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340951
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546