สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
อบรม กฎหมาย REACH เบื้องต้น (REACH 101)
สถานที่ประชุม: Board Room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ประชุม: 12 พฤศจิกายน 2552
ดาวน์โหลด:
รายละเอียดและกำหนดการประชุม
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่
http://www.chemtrack.org/Meeting-Check-20090809.asp


REACH เป็นกฎหมายของสภาพยุโรป บังคับใช้แล้วเมื่อ 1 มิถุนายน 2551 แต่ยังมีผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย REACH และยังสงสัยว่ากฎหมายนี้คืออะไร หรือเพิ่งถูกสอบถามจากลูกค้าใน EU มา ว่าจดทะเบียนหรือยัง หรือได้ดำเนินการ REACH ไปแล้วหรือยัง

การสัมมนาครั้งนี้ เป็นสาระเบื้องต้น
- อธิบายถึงความเป็นมาของ REACH
- แนวคิดของ REACH (spirit of REACH)
- กระบวนการของ REACH
- จัดกระบวนทัพให้สอดคล้องกับ REACH อย่างเร่งด่วน ได้อย่างไร   (เพราะปล่อยเวลาช้าไป 1 ปี)
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003433
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546