สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
อบรม "REACH กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
สถานที่ประชุม: โรงแรมปทุมวัน พริ้นเซส (ข้างมาบุญครอง)
วันที่ประชุม: 6 พฤษภาคม 2553
ดาวน์โหลด:
กำหนดการประชุม
 ตรวจสอบการลงทะเบียนได้ที่
http://www.chemtrack.org/Meeting-Check-20100506.asp


 รับจำนวนจำกัด รอบละไม่เกิน 20 ท่าน !!

First Come, First Serve !!

- อะไรคือ "ผลิตภัณฑ์" และ "intended release"
- ต้องจดทะเบียนหรือไม่   จดแจ้งคืออะไร
- Substance of Very High Concern, SVHC
- Candidate List of Substances for Authorisation
- 0.1 %w/w และวิธีทดสอบ
- การสื่อสารกับลูกค้า

 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003461
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546