สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
อบรม "REACH กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
สถานที่ประชุม: โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ตุลาคม 2552
ดาวน์โหลด:
กำหนดการประชุม
 รับจำนวนจำกัด รอบละไม่เกิน 20 ท่าน !!

First Come, First Serve !!

- อะไรคือ "ผลิตภัณฑ์" และ "intended release"
- ต้องจดทะเบียนหรือไม่   จดแจ้งคืออะไร
- Substance of Very High Concern, SVHC
- Candidate List of Substances for Authorisation
- 0.1 %w/w และวิธีทดสอบ
- การสื่อสารกับลูกค้า

 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340971
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546