สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
อบรม "REACH ข้อควรทราบสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
สถานที่ประชุม: ห้อง จรัสเมือง 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์
วันที่ประชุม: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8.30-16.30 น.
ดาวน์โหลด:
กำหนดการ
แผนที่โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์
 รับจำนวนจำกัด รอบละไม่เกิน 20 ท่าน !!
First Come, First Serve !!


ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่
http://www.chemtrack.org/Meeting-Check-20101125.asp

กฎหมาย REACH (Registration Evaluation Authorisation and restriction of Chemicals) ของสหภาพยุโรป เกี่ยวกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ โดยบังคับใช้กับสินค้าทุกประเภทที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ เช่น เสื้อผ้า เครื่องหนัง รองเท้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น ฯลฯ

กระบวนการสำคัญของกฎหมาย REACH ที่เกี่ยวกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ คือ
• การจดทะเบียน (Registration)
• การจดแจ้ง (Notification)
• การสื่อสารในห่วงโซ่อุปทาน (Communication in Supply Chain)
• การจำกัดการใช้ (Restriction)

 ท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ ?
-  ไม่ทราบว่า REACH คืออะไร ? เกี่ยวกับองค์กรของท่านหรือไม่ อย่างไร ?
-  ไม่ได้ส่งสินค้าไปยุโรป แต่ทำไมลูกค้าถามว่า “ปฏิบัติตามกฎหมาย REACH หรือยัง”
-  ไม่ทราบว่าสินค้าที่ผลิตอยู่ในข่ายต้องปฏิบัติตาม REACH หรือไม่ ?
-  SVHCs และ Candidate List คืออะไร เกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตอยู่อย่างไร ?

 ท่านจะได้อะไร ?
-  ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมาย REACH ที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์
-   แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย REACH
-   ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ
         - intended release
         - SVHCs
         - Candidate List
         - 0.1% w/w

อัตราค่าลงทะเบียน :  2,800 บาท / ท่าน

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัญชี ออมทรัพย์ สาขา สยามสแควร์
ชื่อบัญชี "ทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก (NRC-EHWM)"
เลขที่บัญชี 123-130125-7

ส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่ โทรสาร 02 219-2251 หรือ ehwm_training@hotmail.com  

หรือ

Pay to :          National Center of Excellence for Environmental and

                       Hazardous Waste Management

Acct. Name :     EHWM/RESEARCH

Acct. No. :        123-1-30125-7

Bank :              Bank of Ayudhya Public Co., Ltd.

Branch :            Siam Square Branchสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : น.ส.ขวัญนภัส / น.ส.พลอย
โทรศัพท์ 02-218-4251, 02-218-3949 โทรสาร 0-2219-2251
E-mail : ReachCoach@gmail.com หรือ ehwm_training@hotmail.com  

*ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง 15 ท่าน
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340970
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546