สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนา SDS
การเตรียมข้อมูลและการเขียน Safety Data Sheet (SDS)
สถานที่ประชุม: โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์
วันที่ประชุม: 3 มีนาคม 2554 เวลา 8.30-16.30
ดาวน์โหลด:
กำหนดการ
แผนที่โรงแรม The Twin Tower
ลงทะเบียนได้ที่นี่
http://www.chemtrack.org/Meeting-Form-20110303.asp

ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่
http://www.chemtrack.org/Meeting-Check-20110303.asp
 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) หรือ  SDS เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ผลิต และจำหน่ายสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ต้องใช้ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์นั้น ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การขนส่งสินค้าอันตราย และกฎหมาย REACH ซึ่งปัจจุบันมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด และยังเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานต้องการเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับลูกค้าของตน

SDS จึงเป็นเสมือน “ใบเบิกทางการค้า” เพราะถ้าไม่มีข้อมูล โอกาสที่จะขายสินค้าได้ย่อมมีน้อย

 การอบรมนี้จะทำให้ท่านทราบ
-  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) สำคัญอย่างไร
-  ข้อมูลใน SDS มีอะไรบ้าง และมีประโยชน์อย่างไร
-  แหล่งข้อมูลสารเคมี
-  GHS คืออะไร สำคัญอย่างไรในการสื่อสารข้อมูลสารเคมี
-  SDS มีความสัมพันธ์ กับ GHS อย่างไร

 การอบรมเหมาะสำหรับ
-  ฝ่ายขาย และจัดซื้อ
-  ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
-  ผู้มีหน้าที่จัดเตรียม SDS ขององค์กร
-  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
-  ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอันตราย

อัตราค่าลงทะเบียน :  2,800 บาท / ท่าน

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านทาง ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี "โครงการพัฒนาหน่วยฝึกอบรมและบริการวิชาการ"
ชื่อบัญชี (ภาษาอังกฤษ) "Training Development Project"
เลขที่บัญชี 123-1-42000-0

ส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่ โทรสาร 02 219-2251 หรือ ehwm_training@hotmail.com  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : น.ส.ขวัญนภัส / น.ส.พลอย
โทรศัพท์ 02-218-4251, 02-218-3949 โทรสาร 0-2219-2251
E-mail : ReachCoach@gmail.com หรือ ehwm_training@hotmail.com  
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340968
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546