สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมายวัตถุอันตราย
กฎหมายและข้อควรรู้ สำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
สถานที่ประชุม: โรงแรม อมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 31 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ดาวน์โหลด:
กำหนดการ
แผนที่ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนได้ที่นี่
http://www.chemtrack.org/Meeting-Form-20110331.asp

ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่
http://www.chemtrack.org/Meeting-Check-20110331.asp


ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออก ผู้มีไว้ในครอบครอง และผู้ใช้สารเคมี   ที่จัดเป็นวัตถุอันตราย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูล   การขึ้นทะเบียน การขออนุญาตดำเนินการต่างๆ ทั้งตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ดังนั้น ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายเหล่านี้ และการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

 การอบรมนี้จะทำให้ท่านทราบ

-   สาระที่สำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
-   การสืบค้นว่าสินค้าจัดเป็นวัตถุอันตรายตามกฎหมายหรือไม่
-   ความหมายและประโยชน์ของพิกัดรหัสสถิติ
-   การสำแดงประเภทพิกัดในใบขนสินค้า
-   แนวทางการเตรียมใบสำคัญให้สอดคล้องกับ การนำเข้า-ส่งออก วัตถุอันตราย

อัตราค่าลงทะเบียน :  2,500 บาท / ท่าน

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านทาง ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี "โครงการพัฒนาหน่วยฝึกอบรมและบริการวิชาการ"
ชื่อบัญชี (ภาษาอังกฤษ) "Training Development Project"
เลขที่บัญชี 123-1-42000-0

ส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่ โทรสาร 02 219-2251 หรือ ehwm_training@hotmail.com  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : น.ส.ขวัญนภัส / น.ส.พลอย
โทรศัพท์ 02-218-4251, 02-218-3949 โทรสาร 0-2219-2251
E-mail : ReachCoach@gmail.com หรือ ehwm_training@hotmail.com  
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003476
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546