สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
การประชุมเผยแพร่ “นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”
สถานที่ประชุม: ห้องบอลรูมเอบี ชั้น ๒ โรงแรมมารวย การ์เด้น บางเขน
วันที่ประชุม: 2 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 - 15.00
ดาวน์โหลด:
กำหนดการ
นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย
แผนและกิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านโครงสร้างหน่วยงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
สรุปภาพรวมการพัฒนาห้องปฏิบัติการต้นแบบ
หลักการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระบบประมวลผล การใช้ ESPReL Checklist  บนระบบออนไลน์
          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง จึงประกาศเป็น  “นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย” และมีการเตรียมความพร้อมโดยสนับสนุนให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ดำเนินงาน  “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย”  http://esprel.labsafety.nrct.go.th มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

          ในการนี้ วช. จะจัดให้มีการประชุมและเผยแพร่นโยบายดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานวิจัย และผู้แทนรับทราบนโยบายของ วช. และกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และกรณีตัวอย่างการดำเนินงาน ในวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม เอบี ชั้น ๒ โรงแรมมารวย การ์เด้น บางเขน ดังรายละเอียดในกำหนดการประชุม
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800475
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546