สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
โครงการอบรมสัมมนาการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ประชุม: ห้องสัมนาเอกาทศรถ ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ประชุม: 23 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 - 15.00
ดาวน์โหลด:
กำหนดการ
การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
โดย รศ. ดร. วราพรรณ  ด่านอุตรา    
ผู้อำนวยการโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)
การประเมินสถานภาพห้องปฏิบัติการวิจัยด้วย ESPReL Checklist
โดย นางสาววรรณี พฤฒิถาวร นางสาวขวัญนภัส  สรโชติ และ นางสาวพวงผกา ล้าเตจา
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)
          โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) นำโดย รศ.ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา ผู้อำนวยการโครงการ เข้าร่วมบรรยายใน "โครงการอบรมสัมมนาการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการการวิจัย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร" ในหัวข้อ
         - การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
         - การประเมินสถานภาพห้องปฏิบัติการวิจัยด้วย ESPReL Checklist

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ได้ที่ http://esprel.labsafety.nrct.go.th/home.asp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ labsafe.team@gmail.com หรือ 02 218 4250-1
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45341007
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546