สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล: ความร่วมใจเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าไทย
สถานที่ประชุม: ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนโยธี
วันที่ประชุม: 10 พฤษภาคม 2549 เวลา 12:30 - 16:30 น.
ดาวน์โหลด:
อภิปรายการพัฒนาภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล
สาระสำคัญของข้อกำหนดการยอมรับรายงานผลวิเคราะห์ของ OECD
Case Study Furniture Furniture
กรณีศึกษา ศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะหนักในภาชนะเซรามิกของประเทศไทย
การศึกษาเบื้องต้นการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์สารเคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340936
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546