สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
เวทีสาธารณะ
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดทำ National Chemicals Management Profile
สถานที่ประชุม: ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร เอส เอ็ม เทาเวอร์ ชั้น 14
วันที่ประชุม: 26 มกราคม 2549 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ดาวน์โหลด:
Concept – Public Forum
Thailand Chemicals Management Profile 2005
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดทำ National Chemicals Management Profile
ข้อมูลสถานการณ์เพื่อการจัดการสารเคมีของประเทศไทยปี พ.ศ. 2548
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003446
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546