สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
เวทีสาธารณะ
ศักดิ์ศรีห้องปฏิบัติการไทย: ความปลอดภัยของผู้บริโภค
สถานที่ประชุม: ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร เอส เอ็ม เทาเวอร์ ชั้น 14
วันที่ประชุม: 9 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 13.30 -16.30 น.
ดาวน์โหลด:
ศักดิ์ศรีห้องปฏิบัติการไทย: ความปลอดภัยของผู้บริโภค
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340984
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546