สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

จากอาหารแมว อาหารสุนัข ถึงยาสีฟัน

ผู้เขียน: วลัยพร มุขสุวรรณ
หน่วยงาน: หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 24 พ.ค. 2550

จากกรณีอาหารแมวและอาหารสุนัขของบริษัท เมนู ฟู้ดส์ ปนเปื้อนสารเมลามีน ทำให้สุนัขกับแมวที่กินป่วยและตายเป็นจำนวนมาก จนถึงยาสีฟันของคนยี่ห้อ เอ็กซ์เซล และ มิสเตอร์คูล ปนเปื้อนสารไดเอทิลีน ไกลคอล ทำให้คนที่ใช้เสียชีวิตกว่า 50 คน และป่วยอีกกว่า 60 คน ที่เกิดขึ้นไล่เลี่ยกัน แม้จะเกิดขึ้นต่างสถานที่โดยกรณีแรกเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ส่วนกรณีหลังเกิดขึ้นที่ประเทศปานามา แต่ก็มีความเหมือนกันที่เป็นการปนเปื้อนของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตจำนวนมาก  และต้นทางของผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ปนเปื้อนนั้นมาจากประเทศจีนเช่นเดียวกัน สำหรับประเทศจีนซึ่งไม่อาจเหมารวมได้ว่าสินค้าทั้งหมดมีข้อสงสัยในเรื่องของความปลอดภัย เรื่องนี้จึงเข้าทำนองความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก

สำหรับประเทศไทย ได้มีความตื่นตัวโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าและผลิตยาสีฟันทั้ง 2 ยี่ห้อ และกำชับด่านอาหารและยาให้ดูแลเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า ส่วนในสหรัฐอเมริกาเริ่มตรวจสอบยาสีฟันที่นำเข้าจากประเทศจีนทั้งหมด และสำหรับผู้บริโภคอาจต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นค่ะ

 

ที่มาของข้อมูล : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2550

  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - FDA ตรวจพบสารเคมีในอาหารสัตว์ยี่ห้อดังของแคนาดา
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น