สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

ก๊าซคิวมีนรั่ว

ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่: 13 มิ.ย. 2551

            เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 ในหน้าหนังสือพิมพ์ ข่าววิทยุ โทรทัศน์  แทบจะทุกสื่อได้รายงานการรั่วของก๊าซ cumene จากโรงงาน PTT Phenol จำกัด ที่มาบตาพุด  ในรายงานทุกสื่อได้ให้ความรู้ถึงพิษภัยของก๊าซ cumene หรือ isopropyl benzene นี้ว่าเป็นสารตระกูลเกี่ยวกับเบนซิน  พิษเฉียบพลันทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน  ระยะยาวถ้าไม่ได้รับซ้ำเป็นเวลานานก็ไม่น่าจะเกิดมะเร็งได้  สารชนิดนี้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตฟีนอล  ซึ่งเป็นสารสำหรับผลิตเม็ดพลาสติก   เมื่อรวมตัวเป็นสายโซ่ยาวกับฟอร์มัลดีไฮด์ (Phanolic resin)  มีชื่อสารเคมีอีก 2 ชนิด ที่เข้ามาเกี่ยวข้องจึงขอเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับสาร 2 ชนิดหลังนี้ว่า ฟีนอล มีฤทธิ์กัดกร่อนหากถูกผิวหนัง  ส่วนฟอร์มัลดีไฮด์ หรือ ฟอร์มาลีนที่รู้จักกันว่าเป็นน้ำยาดองศพนั่นเอง  เป็นพิษเมื่อสูดดม สัมผัสทางผิวหนัง และกลืนกินทำให้เกิดการแพ้และก่อมะเร็ง

            ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมี สารเคมีในอุตสาหกรรมบางประเภท ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหาได้จาก http://www.chemtrack.org

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Benzene
Cumene
Formaldehyde
Phenol
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - สารเคมีรั่วที่ระยองครูและนักเรียนกว่า 500 ชีวิต ต้องอพยพหนี
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

http://en.wikipedia.org/wiki/Benzene        เบนซีน  ( Benzene )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Propylene        โพรพิลีน  ( Propylene )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Cumene_process         Cumene Process            คิวมีน  ( Cumene )            คิวมีนไฮโดรเปอร์ออกไซด์  ( Cumene hydroperoxide )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenol        ฟีนอล  ( Phenol )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Acetone        อะซีโตน  ( Acetone )

โดย:  นักเคมี  [23 ส.ค. 2551 21:55]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น