สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

อย. เตือนพ่อแม่ระวังการใช้อุปกรณ์ประคบร้อนและเย็นสำหรับเด็ก

ผู้เขียน: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่: 5 ม.ค. 2552

            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผย พบเด็กป่วยต้องล้างไต จากการกัดเคี้ยวอุปกรณ์ประคบร้อนและเย็น (Hot and Cold Gel Pack) ที่มีส่วนประกอบของสารเอทธิลีน ไกลคอล (Ethylene glycol) โดยไม่ได้ตั้งใจในประเทศออสเตรเลีย อย. ตรวจสอบ ปรากฏไม่พบผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นข่าวนำเข้ามาในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อย. ขอเตือนให้พ่อแม่ผู้ปกครองระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะกับเด็ก และผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ หากพบการรั่ว ซึม หรือแตกของสารที่อยู่ภายใน ห้ามสัมผัสสารและห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นั้นทันที และหากมีการกลืนกินสารที่อยู่ภายใน ให้รีบพบแพทย์

            นพ. พงศ์พันธ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์จากทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ อย. ได้รับรายงานจากต่างประเทศว่า มีเด็กเล็กที่ออสเตรเลียรายหนึ่งป่วยและต้องล้างไตจากการกัดเคี้ยวอุปกรณ์ประคบร้อนและเย็น (Hot and Cold Gel Pack) ซึ่งมีส่วนประกอบของสารเอทธิลีน ไกลคอล (Ethylene glycol) โดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี้ อุปกรณ์ประคบร้อนและเย็นมีลักษณะเป็นถุงพลาสติกใส ที่บรรจุเจลคล้ายวุ้นสีฟ้า ส่วนใหญ่เป็นสารโพรพิลีน ไกลคอล (Propylene glycol) มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นสารเอทธิลีน ไกลคอล (Ethylene glycol) ใช้ประคบบริเวณร่างกายเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดบวม ลดอาการอักเสบในระยะเฉียบพลัน หรือลดไข้ สำหรับอุปกรณ์ประคบร้อน
และเย็นที่ใช้สารเอทธิลีน ไกลคอล ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะหากได้รับสารเอทธิลีน ไกลคอล เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ระยะแรก จะมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น เวียนศีรษะปวดศีรษะ ระยะที่ 2 หัวใจจะเต้นเร็วผิดปกติ ความดันสูง หายใจลึกและถี่ผิดปกติ ระยะที่ 3 เป็นอันตรายต่อระบบไต อาจเป็นสาเหตุของภาวะไตวายได้ ซึ่งนอกจากสารเอทธิลีน ไกลคอล จะเป็นสารพิษที่เกิดอันตรายร้ายแรงหากรับประทานเข้าไปแล้ว ยังอาจเกิดการแพ้เมื่อสารดังกล่าวสัมผัสกับผิวหนัง

            รองเลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. ได้มีมาตรการเกี่ยวกับอุปกรณ์ประคบร้อนและเย็นที่เข้มงวดหากผู้ประกอบการรายใดจะผลิตหรือนำเข้าอุปกรณ์ประคบร้อนและเย็นในประเทศไทย จะต้องแจ้งรายละเอียดของอุปกรณ์ประคบร้อนและเย็นดังกล่าว ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ประคบร้อนและเย็นตามที่ได้รับรายงานจากต่างประเทศ ปรากฏไม่พบมีการนำเข้ามาในประเทศไทย และไม่มีรายงานการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ หรืออันตรายจากการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย และส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ประคบร้อนและเย็นที่จำหน่ายในประเทศไทยจะใช้สารโพรพิลีน ไกลคอล (Propylene glycol) หรือผงโลหะเหล็ก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พบเพียงผลิตภัณฑ์ประคบร้อนและเย็นจำนวน 2 รายการ ที่ใช้ส่วนประกอบสารเอทธิลีน ไกลคอล โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยซึ่ง อย. ได้ประสานไปยังผู้ผลิต ซึ่งผู้ผลิตได้ให้ความร่วมมือในการยกเลิกการใช้สารดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ประคบร้อนและเย็น โดยจะทดลองใช้สารอื่นแทน และจะแจ้งให้ อย. ทราบต่อไปนอกจากนี้ยังได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์ประคบร้อนและเย็นที่ใช้สารเอทธิลีน ไกลคอล ออกจากท้องตลาดแล้ว

            รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อย. ไม่นิ่งนอนใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้บริโภค อย. จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเพิ่มเติมข้อความข้อควรระวังและคำเตือนในการใช้และขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองให้ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ประคบร้อนและเย็นกับเด็ก และผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นพิเศษ โดยต้องใช้ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ใหญ่ และเก็บให้พ้นมือเด็ก หากพบการรั่ว ซึม หรือแตกของ สารที่อยู่ภายใน ห้ามสัมผัสสารดังกล่าว และห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นั้นในทันที และหากมีการกลืนกินสารที่อยู่ภายใน ให้รีบส่งหน่วยงานฉุกเฉินด้านการแพทย์ที่ใกล้ที่สุด พร้อมนำผลิตภัณฑอุปกรณ์ประคบร้อนและเย็น เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที

ที่มาของข้อมูล : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Ethylene glycol
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น