สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สสจ.ชวนเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร!!!ชี้สาเหตุเกิดมะเร็ง
ผู้เขียน: เดลินิวส์ออนไลน์
วันที่: 18 ม.ค. 2558

           เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่อง “การจัดการอันตรายจากโฟมที่ใช้สำหรับบรรจุภาชนะอาหาร“ เนื่องจากตระหนักว่า ปัจจุบันมีการใช้โฟมบรรจุอาหารปรุงสำเร็จซึ่งส่วนใหญ่มีความร้อนเกิน 70 องศาเซลเซียส และมีไขมัน ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมี เช่น สารสไตรีน เบนซิน พทาเลท กับอาหารที่ใช้โฟม ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก สมองเสื่อม เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ทำให้เป็นหมันหญิงมีครรภ์อาจทำให้เกิดลูกที่มีอาการดาวน์ซินโดรม เป็นต้น

           นอกจากนี้ขยะจากโฟมบรรจุอาหารเป็นขยะที่ย่อยสลายยากใช้เวลาถึง 450 ปี กว่าจะสลายตัวได้หมด ซึ่งหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน ฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาในบางรัฐ เช่น นิวยอร์ค ซานฟรานซิสโก ได้ยกเลิกการใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบให้กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำโครงการรณรงค์ ลด ละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยได้กำหนดแนวทางรณรงค์ 4 ข้อ ได้แก่ 1. สำรวจสถานการณ์การใช้โฟมบรรจุอาหาร ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่http://foodsan.anamai.moph.go.th 2. การให้ความรู้ผู้ประกอบการค้าอาหาร 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ลดละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารและการเลือกใช้ภาชนะทดแทนโฟมที่ปลอดภัยย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเช่น ใบตอง ใบบัว กระดาษชานอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ (Biodergradableplastic) ซึ่งปัจจุบันราคาจำหน่ายแพงกว่าโฟมบรรจุอาหารไม่มาก 4. กำหนด วัน ดีเดย์เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย เช่น วันที่ 5 มิถุนายน(วันสิ่งแวดล้อมโลก)หรือกำหนดวันอื่นๆที่เหมาะสม โดยให้มีการมอบป้ายรณรงค์”ร้านที่ปลอดภัยไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร” สำหรับร้านที่เลิกการใช้โฟมไม่น้อยกว่า4 เดือน นับจนถึงวันรับมอบป้าย

           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลยกย่องชมเชย หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ/สถานที่ปลอดโฟมบรรจุอาหารเช่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เทศบาล ตลาดสด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าฯลฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมจึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการขายอาหารทุกแห่งในจังหวัดนครพนม ได้พิจารณาลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยหากหน่วยงานใดสามารถดำเนินการตามเป้าหมาย เป็นสถานที่ปลอดโฟมบรรจุอาหารขอให้แจ้งมายัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เพื่อมอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชยที่เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการคุ้มครองสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป

 
  ข้อคิดเห็น
   
ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น
 
จาก:
อีเมล:
ข้อคิดเห็น:
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
46749003
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546