สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
         ‘พิษภัยใกล้ตัว’ เคยเป็นคอลัมน์ของ สกว. ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับประจำวันอาทิตย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ใครคือกลุ่มเสี่ยง และจะมีวิธีป้องกันแก้ไขอย่างไร

        วันนี้ ‘พิษภัยใกล้ตัว’ กลับมาอีกครั้งในรูปแบบคอลัมน์ออนไลน์เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยอาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ และ รศ. สุชาตา ชินะจิตร

        หากมีข้อแนะนำประการใดโปรดติดต่อ dvarapan@chula.ac.th
สารกำจัดศัตรูพืช
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทั่วไป/สิ่งแวดล้อม
มาตรการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์ในบ้าน
  มาตรการ
หน้าที่:    
พ.ร.บ. วัตถุอันตราย  (อ่าน  4,080 / ตอบ 0)
พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์  (อ่าน  2,820 / ตอบ 0)
ป้ายแสดงวัตถุอันตรายบนรถขนส่ง  (อ่าน  8,446 / ตอบ 1)
ฉลากอันตรายเพื่อการแจ้งเหตุ  (อ่าน  2,821 / ตอบ 0)
ฉลากป้องกันอันตรายได้อย่างไร  (อ่าน  11,546 / ตอบ 3)
เครื่องหมายเตือนอันตราย  (อ่าน  19,281 / ตอบ 16)
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
46009848
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546