สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
       การผลิตสารเคมีใหม่ๆ เกิดขึ้นในทุกวัน เฉลี่ยเดือนละ 600 ตัว ได้มีการนำสารสังเคราะห์เหล่านี้ไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย หรือช่วยป้องกันรักษาสุขภาพของคนและของอุปกรณ์เครื่องใช้ อุสาหกรรมเคมีได้มีส่วนช่วยยืดอายุขัยของคนและยกระดับความเป็นอยู่ของคนได้ อย่างไรก็ดี การนำสารสังเคราะห์มาใช้อย่างกว้างขวางก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพร้อมกันไปด้วย เหตุเป็นเพราะความไม่เข้าใจในปฏิกิริยาระหว่างสารสังเคราะห์เหล่านั้นกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ รวมทั้งขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารเคมีนั้นๆ ว่ามีคุณสมบัติความเป็นอันตรายอย่างไร การสลายตัว ตลอดจนการกระทำต่อธรรมชาติในระยะยาว เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ผลที่ปรากฎออกมาจึงสร้างความหวาดวิตกกับสังคมทั่วไป

      ชุดความรู้นี้ได้พยายามรวบรวมเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นประเด็นจากสารเคมีอย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อนและเป็นกรณีศึกษาระดับโลกที่บันทึกไว้ในที่ต่างๆ นำมารวมไว้ในที่เดียวกัน แยกได้เป็น 3 ด้าน คือ

      • ด้านสิ่งแวดล้อม

      • ด้านอุบัติภัย

      • ด้านการใช้

ที่มาของข้อมูล : สืบค้นจากหลากแหล่งผ่าน google และจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ
สิ่งแวดล้อม
อุบัติภัย
การใช้
  อุบัติภัย
หน้าที่:    
หายนะภัยโบพาล : ผลของการเลือก “เงิน” มากกว่า “ความปลอดภัย”  (อ่าน  4,693 / ตอบ 0)
Dioxin - Seveso ค.ศ. 1976  (อ่าน  8,632 / ตอบ 3)
Cyclohexane-Flixborough ค.ศ. 1974  (อ่าน  5,589 / ตอบ 2)
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
46369074
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546