สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
[กลับไปหน้าหลัก]
บัญชีรายการสารเคมียกเว้นการจดทะเบียนตามมาตรา 2(7)(a)
(Annex IV)
EINECS no
ชื่อสาร / กลุ่ม
CAS no
ยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนในกรณี
ไม่พบข้อมูลในบัญชีนี้
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
46009902
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546