สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
[กลับไปหน้าหลัก]
บัญชีรายการสารเคมียกเว้นการจดทะเบียนตามมาตรา 2(7)(a)
(Annex IV)
EINECS no
ชื่อสาร / กลุ่ม
CAS no
ยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนในกรณี
200-061-5
D-glucitol C6H14O6
50-70-4
200-066-2
Ascorbic acid C6H8O6
50-81-7
200-075-1
Glucose C6H12O6
50-99-7
200-233-3
Fructose C6H12O6
57-48-7
200-294-2
L-lysine C6H14N2O2
56-87-1
200-334-9
Sucrose, pure C12H22O11
57-50-1
200-405-4
α-tocopheryl acetate C31H52O3
58-95-7
200-416-4
Galactose C6H12O6
59-23-4
200-432-1
DL-methionine C5H11NO2S
59-51-8
200-559-2
Lactose C12H22O11
63-42-3
200-711-8
D-mannitol C6H14O6
69-65-8
201-771-8
L-sorbose C6H12O6
87-79-6
204-664-4
Glycerol stearate, pure C21H42O4
123-94-4
204-696-9
Carbon dioxide CO2
124-38-9
205-278-9
Calcium pantothenate, D-form C9H17NO5.1/2Ca
137-08-6
205-756-7
DL-phenylalanine C9H1 1NO2
150-30-1
208-407-7
Sodium gluconate C6H12O7.Na
527-07-1
215-665-4
Sorbitan oleate C24H44O6
133 8-43-8
231-098-5
Krypton Kr
7439-90-9
231-110-9
Neon Ne
7440-01-9
231-147-0
Argon Ar
7440-37-1
231-168-5
Helium He
7440-59-7
231-172-7
Xenon Xe
7440-63-3
231-783-9
Nitrogen N2
7727-37-9
231-791-2
Water, distilled, conductivity or of similar purity H2O
7732-18-5
232-307-2
Lecithins The complex combination of diglycerides of fatty acids linked to the choline ester of phosphoric acid.
8002-43-5
232-436-4
Syrups, hydrolyzed starch A complex combination obtained by the hydrolysis of cornstarch by the action of acids or enzymes. It consists primarily of d-glucose, maltose and maltodextrins.
8029-43-4
232-442-7
Tallow, hydrogenated
8030-12-4
232-675-4
Dextrin
9004-53-9
232-679-6
Starch High-polymeric carbohydrate material usually derived from cereal grains such as corn, wheat and sorghum, and from roots and tubers such as potatoes and tapioca. Includes starch which has been pregelatinised by heating in the presence of water.
9005-25-8
232-940-4
Maltodextrin
9050-36-6
238-976-7
Sodium D-gluconate C6H12O7.xNa
14906-97-9
248-027-9
D-glucitol monostearate C24H48O7
26836-47-5
262-988-1
Fatty acids, coco, Me esters
61788-59-8
265-995-8
Cellulose Pulp
65996-61-4
266-948-4
Glycerides, C16-18 and C18-unsaturated. This substance is identified by SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated trialkyl glyceride and SDA Reporting Number: 11-001-00.
6770 1-30-8
268-616-4
Syrups, corn, dehydrated
6813 1-37-3
269-658-6
Glycerides, tallow mono-, di- and tri-, hydrogenated
68308-54-3
270-312-1
Glycerides, C16-18 and C18-unsaturated. mono- and di- This substance is identified by SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and C16-C18 and C18 unsaturated dialkyl glyceride and SDA Reporting Number: 11-002-00.
68424-61-3
288-123-8
Glycerides, C10-18
85665-33-4
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340923
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546