สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ทำความรู้จัก UN Number
2008 EMERGENCY RESPOND GUIDEBOOK (เรียงลำดับตาม UN Number)
2008 EMERGENCY RESPOND GUIDEBOOK (เรียงลำดับตามตัวอักษร)
2013 RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS: MODEL REGULATIONS
2008 EMERGENCY RESPOND GUIDEBOOK (เรียงลำดับตาม UN Number)
พบ 3,297 รายการ
หน้า:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >> 
รายการที่ 1 - 50 (หน้า 1)

No.
UN Number
Guide Number
Name of Material
คำแนะนำ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
1.
----
112
  Ammonium nitrate-fuel oil mixtures ดูคำแนะนำ
2.
----
158
  Biological agents ดูคำแนะนำ
3.
----
112
  Blasting agent, n.o.s. ดูคำแนะนำ
4.
----
112
  Explosive A ดูคำแนะนำ
5.
----
112
  Explosive B ดูคำแนะนำ
6.
----
114
  Explosive C ดูคำแนะนำ
7.
----
112
  Explosives, division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 or 1.6 ดูคำแนะนำ
8.
----
114
  Explosives, division 1.4 ดูคำแนะนำ
9.
----
153
  Toxins ดูคำแนะนำ
10.
1001
116
  Acetylene ดูคำแนะนำ
11.
1001
116
  Acetylene, dissolved ดูคำแนะนำ
12.
1002
122
  Air, compressed ดูคำแนะนำ
13.
1003
122
  Air, refrigerated liquid (cryogenic liquid) ดูคำแนะนำ
14.
1003
122
  Air, refrigerated liquid (cryogenic liquid), non-pressurized ดูคำแนะนำ
15.
1005
125
  Ammonia, anhydrous ดูคำแนะนำ
16.
1005
125
  Anhydrous ammonia ดูคำแนะนำ
17.
1006
121
  Argon ดูคำแนะนำ
18.
1006
121
  Argon, compressed ดูคำแนะนำ
19.
1008
125
  Boron trifluoride ดูคำแนะนำ
20.
1008
125
  Boron trifluoride, compressed ดูคำแนะนำ
21.
1009
126
  Bromotrifluoromethane ดูคำแนะนำ
22.
1009
126
  Refrigerant gas R-13B1 ดูคำแนะนำ
23.
1010
116P
  Butadienes, stabilized ดูคำแนะนำ
24.
1010
116P
  Butadienes and hydrocarbon mixture, stabilized ดูคำแนะนำ
25.
1011
115
  Butane ดูคำแนะนำ
26.
1011
115
  Butane mixture ดูคำแนะนำ
27.
1012
115
  Butylene ดูคำแนะนำ
28.
1013
120
  Carbon dioxide ดูคำแนะนำ
29.
1013
120
  Carbon dioxide, compressed ดูคำแนะนำ
30.
1014
122
  Carbon dioxide and Oxygen mixture ดูคำแนะนำ
31.
1014
122
  Carbon dioxide and Oxygen mixture, compressed ดูคำแนะนำ
32.
1014
122
  Oxygen and Carbon dioxide mixture ดูคำแนะนำ
33.
1014
122
  Oxygen and Carbon dioxide mixture, compressed ดูคำแนะนำ
34.
1015
126
  Carbon dioxide and Nitrous oxide mixture ดูคำแนะนำ
35.
1015
126
  Nitrous oxide and Carbon dioxide mixture ดูคำแนะนำ
36.
1016
119
  Carbon monoxide ดูคำแนะนำ
37.
1016
119
  Carbon monoxide, compressed ดูคำแนะนำ
38.
1017
124
  Chlorine ดูคำแนะนำ
39.
1018
126
  Chlorodifluoromethane ดูคำแนะนำ
40.
1018
126
  Refrigerant gas R-22 ดูคำแนะนำ
41.
1020
126
  Chloropentafluoroethane ดูคำแนะนำ
42.
1020
126
  Refrigerant gas R-115 ดูคำแนะนำ
43.
1021
126
  1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane ดูคำแนะนำ
44.
1021
126
  Chlorotetrafluoroethane ดูคำแนะนำ
45.
1021
126
  Refrigerant gas R-124 ดูคำแนะนำ
46.
1022
126
  Chlorotrifluoromethane ดูคำแนะนำ
47.
1022
126
  Refrigerant gas R-13 ดูคำแนะนำ
48.
1023
119
  Coal gas ดูคำแนะนำ
49.
1023
119
  Coal gas, compressed ดูคำแนะนำ
50.
1026
119
  Cyanogen ดูคำแนะนำ
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48328303
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546