สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ทำความรู้จัก UN Number
2008 EMERGENCY RESPOND GUIDEBOOK (เรียงลำดับตาม UN Number)
2008 EMERGENCY RESPOND GUIDEBOOK (เรียงลำดับตามตัวอักษร)
2013 RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS: MODEL REGULATIONS
2008 EMERGENCY RESPOND GUIDEBOOK (เรียงลำดับตามตัวอักษร)
พบ 3,297 รายการ
หน้า:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >> 
รายการที่ 1 - 50 (หน้า 1)

No.
UN Number
Guide Number
Name of Material
คำแนะนำ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
1.
1051
117
  AC ดูคำแนะนำ
2.
1956
126
  Accumulators, pressurized, pneumatic or hydraulic ดูคำแนะนำ
3.
1088
127
  Acetal ดูคำแนะนำ
4.
1089
129
  Acetaldehyde ดูคำแนะนำ
5.
1841
171
  Acetaldehyde ammonia ดูคำแนะนำ
6.
2332
129
  Acetaldehyde oxime ดูคำแนะนำ
7.
2789
132
  Acetic acid, glacial ดูคำแนะนำ
8.
2790
153
  Acetic acid, solution, more than 10% but not more than 80% acid ดูคำแนะนำ
9.
2789
132
  Acetic acid, solution, more than 80% acid ดูคำแนะนำ
10.
1715
137
  Acetic anhydride ดูคำแนะนำ
11.
1090
127
  Acetone ดูคำแนะนำ
12.
1541
155
  Acetone cyanohydrin, stabilized ดูคำแนะนำ
13.
1091
127
  Acetone oils ดูคำแนะนำ
14.
1648
127
  Acetonitrile ดูคำแนะนำ
15.
1716
156
  Acetyl bromide ดูคำแนะนำ
16.
1717
155
  Acetyl chloride ดูคำแนะนำ
17.
1001
116
  Acetylene ดูคำแนะนำ
18.
1001
116
  Acetylene, dissolved ดูคำแนะนำ
19.
3374
116
  Acetylene, solvent free ดูคำแนะนำ
20.
3138
115
  Acetylene, Ethylene and Propylene in mixture, refrigerated liquid containing at least 71.5% Ethylene with not more than 22.5% Acetylene and not more than 6% Propylene. ดูคำแนะนำ
21.
2504
159
  Acetylene tetrabromide ดูคำแนะนำ
22.
1898
156
  Acetyl iodide ดูคำแนะนำ
23.
2621
127
  Acetyl methyl carbinol ดูคำแนะนำ
24.
1906
153
  Acid, sludge ดูคำแนะนำ
25.
1718
153
  Acid butyl phosphate ดูคำแนะนำ
26.
2713
153
  Acridine ดูคำแนะนำ
27.
1092
131P
  Acrolein, stabilized ดูคำแนะนำ
28.
2607
129P
  Acrolein dimer, stabilized ดูคำแนะนำ
29.
2074
153P
  Acrylamide ดูคำแนะนำ
30.
2074
153P
  Acrylamide, solid ดูคำแนะนำ
31.
3426
153P
  Acrylamide, solution ดูคำแนะนำ
32.
2218
132P
  Acrylic acid, stabilized ดูคำแนะนำ
33.
1093
131P
  Acrylonitrile, stabilized ดูคำแนะนำ
34.
1698
154
  Adamsite ดูคำแนะนำ
35.
1133
128
  Adhesives (flammable) ดูคำแนะนำ
36.
2205
153
  Adiponitrile ดูคำแนะนำ
37.
1950
126
  Aerosol dispensers ดูคำแนะนำ
38.
1950
126
  Aerosols ดูคำแนะนำ
39.
1002
122
  Air, compressed ดูคำแนะนำ
40.
1003
122
  Air, refrigerated liquid (cryogenic liquid) ดูคำแนะนำ
41.
1003
122
  Air, refrigerated liquid (cryogenic liquid), non-pressurized ดูคำแนะนำ
42.
3268
171
  Air bag inflators ดูคำแนะนำ
43.
3353
126
  Air bag inflators, compressed gas ดูคำแนะนำ
44.
3268
171
  Air bag inflators, pyrotechnic ดูคำแนะนำ
45.
3268
171
  Air bag modules ดูคำแนะนำ
46.
3353
126
  Air bag modules, compressed gas ดูคำแนะนำ
47.
3268
171
  Air bag modules, pyrotechnic ดูคำแนะนำ
48.
3165
131
  Aircraft hydraulic power unit fuel tank ดูคำแนะนำ
49.
3274
132
  Alcoholates solution, n.o.s., in alcohol ดูคำแนะนำ
50.
3065
127
  Alcoholic beverages ดูคำแนะนำ
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48328260
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546