สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
จากการค้นหาท่านจะได้ข้อมูลดังนี้    
-

รหัสอ้างอิงสากล CAS Number, UN Class, UN Number, UN Guide

-

พิกัดอัตราศุลกากร

-

ทะเบียนผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตร และ ทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

-

SDS ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

-

การควบคุมตามกฎหมายไทยที่ประกาศใช้ล่าสุด  และการควบคุมตามระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป

-

บทความ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-
เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายฐานข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี
 
ค้นหาจาก:
คำค้นหา :
รูปแบบการค้นหา: มีทุกคำที่ค้นหา    มีบางคำที่ค้นหา    เหมือนคำค้นหาเท่านั้น
 

วิธีการค้นหา  [คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด]
หากค้นหาด้วยคำว่า : acetic acid ในรูปแบบต่างๆ จะได้ผลลัพธ์ต่างกัน ดังนี้
"มีบางคำที่ค้นหา" - ผลลัพธ์จะแสดงรายการทุกสารเคมีที่มีคำว่า acetic และ/หรือ acid เป็นส่วนหนึ่งของชื่อสารเคมี
"มีทุกคำที่ค้นหา" - ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงรายการสารเคมีที่ มีคำว่า acetic และ acid เป็นส่วนหนึ่งของชื่อสารเคมี (อาจไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน)
"เหมือนคำค้นหาเท่านั้น" - ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงรายการสารเคมีที่ชื่อตรงกับคำค้นหาเท่านั้น ในที่นี่คือ acetic acid
คำขอบคุณ
            ขอขอบคุณ กรมวิชาการเกษตร ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293264
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546