สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
GHS
SDS
  SDS
หน้าที่:    
แนวทางการจัดทํา Chemical Safety Assessment (CSA) และ Safety Data Sheet (SDS)  (อ่าน  5,026 / ตอบ 1)
เราสามารถสืบค้น SDS ได้จากที่ใดบ้าง  (อ่าน  19,589 / ตอบ 5)
SDS ของสารเคมี แตกต่างจาก SDS ของเคมีภัณฑ์ที่มีสารเคมีหลายตัวผสมกันอย่างไร  (อ่าน  10,743 / ตอบ 1)
มีกฎหมายใดของไทยที่เกี่ยวข้องกับ SDS บ้าง  (อ่าน  9,465 / ตอบ 2)
ผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับ SDS อย่างไร  (อ่าน  8,008 / ตอบ 2)
สาระของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี มีอะไรบ้าง  (อ่าน  16,246 / ตอบ 5)
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS มีความสำคัญอย่างไร  (อ่าน  10,831 / ตอบ 5)
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย หรือ SDS คืออะไร  (อ่าน  61,510 / ตอบ 15)
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293127
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546