สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ระเบียบ REACH ฉบับเต็ม
บัญชีรายการสารเคมียกเว้นการจดทะเบียนตามมาตรา 2(7)(a) (Annex IV)
บัญชีรายการสารเคมีที่จำกัดการผลิต การจำหน่าย และการใช้
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293213
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546