สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
คำค้นหา:
นานาสาระ: บอกข่าวเล่าความ   สารเคมีที่เป็นข่าวระดับโลก   เรียนรู้จากข่าว   พิษภัยใกล้ตัว   เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย   สาระเคมีภัณฑ์    นาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัย   QSAR    สารเคมีในอุตสาหกรรม   กฎหมายควรรู้   ระเบียบ REACH
ศัพท์น่ารู้: ชนิดวัตถุอันตราย   REACH คืออะไร   CAS Number  EC Number   พิกัดอัตราศุลกากร   UN Class    UN Number   Guide Number   SDS & MSDS   GHS   คำย่อเกี่ยวกับค่าเฝ้าระวังในการสัมผัสสาร
ข้อมูลสถิติ: สถิตินำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย   สถิตินำเข้าสารกลุ่มที่น่าสนใจ   สถิตินำเข้าสารเคมีตามข้อตกลงสากล    สถิตินำเข้าของเสียควบคุมตามอนุสัญญาบาเซล   สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี
Reach Coach Reach Watch ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี แผนที่แสดงการกระจายสารเคมีในประเทศไทย
แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ      
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
42983482
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546